Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej szkolenia

„Być albo nie być, oto jest pytanie”? A my podczas webinarium poszukamy odpowiedzi na nie – czyli o trudnościach z czasownikiem posiłkowym „być”.

ANKIETA