Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej szkolenia

SPÓJNE, EFEKTYWNE, NOWATORSKIE NAUCZANIE DZIECI POLONIJNYCH. ZAPOZNANIE Z PROGRAMEM EDUKACYJNYM SEN.

ANKIETA