+48 575 594 146

Grupa wsparcia

W związku z wyzwaniami związanymi z COVID 19 i zadaniami, jakie stoją przed Oświatą Polonijną, na bazie globalnej akcji liczącej 21 krajów, 200 szkół i przeszło 400 nauczycieli grupy wsparcia i platformy zdalnych szkoleń od marca do maja 2020 roku, utworzyliśmy zespół roboczy, który przekazuje władzom i instytucjom w Polsce opiekującym się Polonią najpilniejsze potrzeby i postulaty związane z „Tarczą kryzysową dla szkół polonijnych 2020”.

Jak dotąd wysłaliśmy w maju 2020 List do Pana Ministra Jana Dziedziczaka, z prośbą o rozwiązanie najpilniejszych problemów, przed którymi stoją szkoły polonijne.

W czerwcu 2020 razem, wspólnymi siłami wygraliśmy w konkursie MEN naszą Akademię Polonijną.

W sierpniu 2020 wzięliśmy udział w panelu roboczym, w Warszawie -Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Panem Ministrem Janem Dziedziczakiem i Dyrektorem Janem Badowskim.

Owocem tego merytorycznego spotkania był zarys propozycji działań dla Polonii, Oświaty poza granicami Kraju, wysłany jeszcze w sierpniu 2020 do KPRM i Pana Ministra oraz do wiadomości MEN.

Obecnie prowadzimy dla Was Akademię Nauczyciela i ciężko pracujemy nad kolejnymi działaniami, o których będziemy Was niezwłocznie informować.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbyło się w składzie wyszczególnionym poniżej. Wierzcie nam jest tam bardzo dużo miejsca, także dla Was. Zmieścimy się Wszyscy, jak to mówi Nasza Nieoceniona Krysia Olliffe: „Nic o nas, bez nas”.

Barbara Wojda

Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii

Krystyna Olliffe

Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii

Anna Dunajewski

Wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej, Dyrektor Polskiej Szkoły im. Cz. Miłosza w Schaumburg – USA, Członek Zarządu ZNP w Ameryce

Danuta Bukszyńska-Lemoyne

Prezes Macierzy Społecznych Szkół Polonijnych we Francji

Władysława Pawłowska

Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Petersburgu

Agnieszka Currie

Dyrektor Polskiej Szkoły Ene Due Rabe w Galway, Wiceprezes Polskiej Federacji Edukacyjnej w Irlandii

Małgorzata Wray

Dyrektor Polish School WAINC. – Australia

Katarzyna Jabłońska

Członek Zarządu, Koordynator Polskiej Szkoły w Galicji, Stowarzyszenie Kulturalne Polonia w Galicji – Hiszpania

Magdalena Grześkiewicz

z Zarządu Polskiej Federacji Edukacyjnej w Irlandii – KID, Dyrektor Polskiej Szkoły Idea w Athlone – Irlandia

Marianna Brzozowska

Koordynator do spraw edukacji i projektów polonijnych Polskiej Szkoły SEN w Dublinie i Polskiej Federacji Edukacyjnej KID w Irlandii.

Tomasz Bastkowski

Dyrektor Polskiej Szkoły SEN Dublinie, Prezes Federacji Edukacyjnej KID w Irlandii

Dr Lidia Zabrocka

Polska Szkoła im. MSC w Leuven

Aneta Zawacka-Uveges

Polska Szkoła SEN w Dublinie

Nasza misja

Edukacja ma czynić ludzi lepszymi. Ma dawać szczęście, umiejętności i wiedzę potrzebną nie tylko w dzieciństwie, ale i w dorosłym życiu.

Edukacja ma pomóc odnaleźć uczniom i studentom odpowiedzi na ich własne pytania: Kim jestem? Dokąd idę? Jaki jest sens i cel mojego życia oraz bycia w grupie, ojczyźnie, w świecie?

Dzieci, młodzież i dorośli uczą się tylko wtedy, gdy ich to interesuje, ma zastosowanie i daje satysfakcję.

Nasza wizja

Proponowane przez Szkołę SEN i Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA metody aktywizujące i teatralizacja zajęć, pozwalają na utrzymanie uwagi uczniów w trakcie lekcji online, odciążenie rodziców i realizację zadań znanych w edukacji stacjonarnej, praktycznie w relacji jeden do jednego.

Polonijna Szkoła Online Klanzy i SEN ukazuje w zupełnie innym świetle zdalną edukację i edukację w ogóle, gdzie w centrum jest spotkanie uczniów i nauczycieli.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego TUTAJ