+48 575 594 146

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Polonijna Szkoła Online
DOFINANSOWANIE: 100 000  zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 124 800 zł

Konkurs MEN

Zdalna edukacja polonijna w XXI wieku nie musi być wyzwaniem.

Odpowiadając na wyzwanie związane z konkursem Ministra Edukacji Narodowej na organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz Polska Szkoła SEN w Dublinie, w oparciu o współpracę i opiekę merytoryczną ekspertów z trzech uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa oraz partnerów i konsultantów z krajów z całego świata, przygotowała i realizuje 44 webinaria (po 90 minut każde) dla szkół i nauczycieli polonijnych.

Webinary prowadzone przez nauczycieli polonijnych i wybranych przez nich ekspertów

Szkolenia obejmą wszystkie przedmioty zgodnie z Podstawą Programową MEN dla uczniów polskich uczących się za granicą oraz w oparciu o platformę Włącz Polskę z uwzględnieniem scenariuszy, zajęć, lekcji poświęconych patronom roku 2020 i rocznicowym wydarzeniom historycznym.

Webinaria obejmą także szkolenia z obsługi technicznej szkoły online oraz kursy z psychologii, dwujęzyczności, zarządzania szkołami, komunikacji, pracy zespołowej i współpracy międzynarodowej.

Wszystkie szkolenia będą nagrywane i wraz z materiałami dydaktycznymi udostępnione dla uczestników projektu i zamieszczone na platformie edukacyjnej dedykowanej oświacie polonijnej.

Na stronie znajdą się także nagrania z 200 jednostek lekcyjnych przeprowadzonych w warunkach zdalnej edukacji w szkole polonijnej z nauki czytania i pisania, języka polskiego, historii, geografii, matematyki, uwzględniających elementy rodzimej kultury oraz polskich świąt kościelnych, narodowych, państwowych i polonijnych dla dzieci i młodzieży we wszystkich oddziałach klasowych w przedziale wiekowym od 5 do 18 roku życia.

Na platformie edukacyjnej znajdą swoje miejsce także programy nauczania, scenariusze zajęć, metody aktywizacyjne, dydaktyczne i wychowawcze (dyscyplina i bezpieczeństwo w wirtualnej szkole są realnym wyzwaniem) , instrukcje dotyczące stawiania szkoły i systemu edukacji oraz organizacji zajęć w trybie online, porady dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Podsumowanie

Projekt stawia w zupełnie innym świetle zdalną edukację polonijną i edukację w ogóle, gdzie w centrum jest spotkanie uczniów i nauczycieli, przy minimalnym zaangażowaniu rodziców, co stanowi absolutne novum i jest realizacją warunków najbardziej zbliżonych do szkoły stacjonarnej i realnej klasy.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie w formie doskonalenia zawodowego.

Jesteś Nauczycielem, Edukatorem, lub pracujesz w organizacji zajmującej się edukacją dzieci i młodzieży.

Dołącz do nas.

Czekamy na Ciebie

MÓWIĄ O NAS

Nasza misja

Edukacja ma czynić ludzi lepszymi. Ma dawać szczęście, umiejętności i wiedzę potrzebną nie tylko w dzieciństwie, ale i w dorosłym życiu.

Edukacja ma pomóc odnaleźć uczniom i studentom odpowiedzi na ich własne pytania: Kim jestem? Dokąd idę? Jaki jest sens i cel mojego życia oraz bycia w grupie, ojczyźnie, w świecie?

Dzieci, młodzież i dorośli uczą się tylko wtedy, gdy ich to interesuje, ma zastosowanie i daje satysfakcję.

Nasza wizja

Proponowane przez Szkołę SEN i Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA metody aktywizujące i teatralizacja zajęć, pozwalają na utrzymanie uwagi uczniów w trakcie lekcji online, odciążenie rodziców i realizację zadań znanych w edukacji stacjonarnej, praktycznie w relacji jeden do jednego.

Polonijna Szkoła Online Klanzy i SEN ukazuje w zupełnie innym świetle zdalną edukację i edukację w ogóle, gdzie w centrum jest spotkanie uczniów i nauczycieli.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego TUTAJ