+48 575 594 146

Polska Szkoła SEN

Polska Szkoła SEN w Dublinie, licząca 679 uczniów i 60 nauczycieli, powstała w lutym 2010 roku pod egidą Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli jako wspólna, spontaniczna inicjatywa rodziców i pedagogów mieszkających na co dzień w stolicy Irlandii, Dublinie.

Zajęcia organizowane są w soboty i stanowią uzupełnienie edukacji irlandzkiej na poziomie szkoły podstawowej i liceum. Jako jedyna szkoła polonijna prowadzimy zerówkę junior i senior, co zachęciło rodziców do zapisania do szkoły już od 3 roku życia. Nasze 5-latki zaczynają czytać samodzielnie dzięki Metodzie Krakowskiej® stosowanej w procesie nauki czytania. Mamy własne, autorskie podręczniki do nauki czytania i pisania.

Polska Szkoła SEN realizuje autorski program nauczania oparty na Podstawie Programowej dla polskich uczniów uczących się za granicą.

Przedmioty nauczane w Polskiej Szkole SEN:

Przedszkole;

klasy 0 – III: nauczanie zintegrowane w tym język polski, matematyka, przyroda;

Klasy IV – VIII: język polski, matematyka, historia, geografia;

Liceum: język polski, przygotowanie do matury;

Fakultety (nieobowiązkowe): Kuźnia talentów, Muzyka, Teatr, Taniec, Malarstwo i Sztuka, Gazeta, Lekkoatletyka, Basen, Piłka Nożna, Harcerstwo, Żeglarstwo.

Nasz Zespół

Nasz Zespół to grupa pasjonatów, edukatorów z różnych dziedzin, odmiennych specjalności i równoległych światów edukacyjnych. Są wśród nas naukowcy akademiccy, profesorowie uniwersytetów, nauczyciele, trenerzy i wychowawcy kadr pedagogicznych, pisarze, poeci, metodycy, specjaliści od multimediów, nowoczesnych technologii, marketingu edukacyjnego, pracy zespołowej oraz zarządzania projektami oświatowymi.

To ważne, ale najważniejsze jest to, że lubimy siebie nawzajem i czas spędzony razem, dla siebie i dla Was, jawi się nam jako bezcenny.

Motto i wizja szkoły

Pokazać dzieciom i młodzieży świat.

Odkryć przed młodym człowiekiem tajemnicę, do której kluczem jest wiedza zdobyta własną pracą.

Nauczyć myśleć samodzielnie, co jest warunkiem do zachowania wolności.

Zmieniać siebie dla innych i dla siebie samego.;

Odnaleźć swoją drogę, odkryć powołanie i pasję.

Spełniać swoje marzenia.

Kochać

Cel Szkoły Sen

Szczęśliwi uczniowie, uczeni przez szczęśliwych nauczycieli, wspieranych przez szczęśliwych rodziców, prowadzonych przez szczęśliwy nadzór, a do tego szczęścia potrzeba tylko szczerości, wolności, wiedzy i mądrości.
Proste?
Oczywiście, że tak, bo życie jest piękne i proste.

Hymn Szkoły SEN

VII Olimpiada Szkół Polonijnych z Irlandii z Irlandii Północnej w Letterkeny

#KTOTYJESTEŚ - Daj dziadkowi odpocząć

Globalny Ośrodek Dydaktyczny

GOD – obejmuje zespół naukowo-szkoleniowy oraz wydawnictwo związane z Polską Szkołą SEN w Dublinie
i Federacją Edukacyjną w Irlandii KID. Zrzesza grupę ekspertów, trenerów, naukowców, nauczycieli.

GOD posiada własny ośrodek szkoleniowy, prowadzi wielomiesięczne staże nauczycielskie. Naszą wiedzą dzielimy się z innymi szkołami.

Organizujemy wyjazdowe sesje szkoleniowe dla nauczycieli i osób zainteresowanych dokształcaniem się. Współpracujemy z ekspertami i specjalistami w dziedzinie kształcenia dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacji. Gościli u nas specjaliści z wielu Uniwersytetów, w tym Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego i UAM w Poznaniu.

Głównym produktem Globalnego Ośrodka Dydaktycznego jest Wydawnictwo SEN, które własnym sumptem wydaje autorskie książki do nauki czytania i pisania w klasach 0-3.

Dyrektorem GOD jest Alina Godlewska

Wieloletni nauczyciel i manager nauczania zintegrowanego w Polskiej Szkole SEN.

Opracowujemy całe pakiety edukacyjne składające się z podręczników, przewodników metodycznych i dodatkowych materiałów. Pracujemy według autorskich programów i materiałów. W dorobku GOD mamy scenariusze oraz karty pracy na kilkaset lekcji od przedszkola do liceum. Stworzyliśmy na przestrzeni 10 lat scenariusze do kilkudziesięciu spektakli edukacyjnych.

(brak opisu obrazka)

(brak opisu obrazka)

(brak opisu obrazka)

(brak opisu obrazka)

(brak opisu obrazka)

(brak opisu obrazka)

Grupa Edukacyjna SEN

Grupa Edukacyjna SEN powstała z pasji do edukacji, stworzona przez nauczycieli przy współpracy z ekspertami w oparciu o badania naukowe. Wkładamy w to całe nasze wieloletnie doświadczenie i przede wszystkim serce.

Metodą kreatywnych poszukiwań udało nam się stworzyć model edukacji SEN polegający na połączeniu najlepszych naszym zdaniem metod i technik w pracy z dziećmi polonijnymi: wczesnej nauki czytania, metod aktywizujących, programowania języka polskiego oraz empirycznych bloków zbliżonych do życia i nowych potrzeb, które wciąż pojawiają się w zmieniającej rzeczywistości.

Mamy autorskie programy
i podręczniki

Uczymy tak, jak nas nie uczono. Nasi uczniowie, nauczyciele, mentorzy są naszą największą inspiracją i nagrodą. Pięciolatki czytają. Maturzyści kończą szkołę wyposażeni we wszechstronną wiedzę, kompetencje miękkie, zdolności do pracy zespołowej i projektowej, świadomi siebie i celów jakie chcą realizować przy pomocy przekazanych im narzędzi. Kształcimy ludzi wolnych, odważnych, szczęśliwych. Tak pracujemy od ponad 10 lat i stąd wiemy, że to się sprawdza. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Podręczniki

Seria podręczników została napisana dla dzieci dwujęzycznych, które uczą się języka polskiego jako odziedziczonego. Oparta jest na założeniu, że im wcześniej rozpocznie się naukę języka polskiego, a także naukę czytania, tym szybciej będą tego efekty. Treści oraz ilość materiału do realizowania zostały dostosowane do potrzeb i wieku dzieci.

Materiał zawarty w książkach jest ciekawy, przyjemny i dedykowany dzieciom polonijnym. Zawiera autorskie czytanki i wiersze. Dzieci utożsamiają się z bohaterami podręczników. Książki są spersonalizowane i stworzone tak, aby dotyczyły każdego dziecka, jego osobistych doświadczeń i przeżyć, dzięki temu praca z nimi jest efektywniejsza. Mając na uwadze fakt, że dzieci polonijne są dwukulturowe, podręczniki prezentują Polskę jako odległą rzeczywistość, mając na celu przybliżenie jej w jak najbardziej atrakcyjnym wydaniu, odnosząc ją jednocześnie do rzeczywistości kraju zamieszkania. Książki są interaktywne także dla rodziców, w swoisty sposób „rozmawiają z nimi”, przekazując istotne informacje lub tłumacząc pewne znaczące kwestie. 

Seria podręczników Wydawnictwa SEN zawiera:

“Uczę się czytać” – grupa docelowa 4-5 lat (przedszkole)

“Uczę się czytać i pisać” – grupa docelowa 5-6 lat (zerówka)

“Czytam i piszę” Poziom 1 – grupa docelowa 6-7 lat (klasa 1- dzieci rozpoczynające naukę w szkole polonijnej)

“Czytam i piszę” Poziom 2 – grupa docelowa 6-7 lat (klasa 1- dzieci kontynuujące naukę w szkole polonijnej)

“Uczę się, bawię i poznaję świat” – grupa docelowa 7-8 (klasa 2)

“Uczę się, bawię i poznaję Polskę” – grupa docelowa 8-9 (klasa 3)

Pomoce i Materiały

Praktyczne pomoce dydaktyczne dostosowane do poszczególnych jednostek lekcyjnych. Można je zakupić pojedynczo lub w proponowanych pakietach. Zostały opracowane oraz dostosowane do scenariuszy i podręczników. Znajdują się tam między innymi: pakiety sylab, wyrazy – etykiety do proponowanych działań, karty, kartoniki z obrazkami, puzzle, gry. Są to gotowe propozycje, które można wykorzystać do aktywnych działań z dziećmi. Są one ogromną pomocą dla zapracowanych nauczycieli.

Scenariusze

Nasze scenariusze zajęć są bogatą propozycją inspiracji i pomysłów dla nauczycieli. To zbiór sprawdzonych zabaw i ćwiczeń, które łatwo modyfikować i dostosowywać do potrzeb i możliwości swoich uczniów. Scenariusze są częścią Programu Nauczania Języka Polskiego Dzieci Polonijnych SEN. Są bazą do prowadzenia zajęć, zakładającą budowanie kompetencji językowych dzieci w działaniu, w oparciu o metody aktywizujące – podstawą jest aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach. Zawierają treści nauczania zgodne z Podstawą programową dla polskich uczniów poza granicami. 

W scenariuszach znajdują się:

informacje o tym, co nauczyciel powinien przygotować do realizacji zajęć,

realizowane treści,

opisane zajęcia – od powitania, wprowadzenia do tematu, poprzez propozycje działań opartych na metodach aktywizujących wykorzystujących różne środki wyrazu i proste materiały, po podsumowanie zajęć i propozycję zadania domowego,

aktywności rozwijające naukę czytania, oparte na Symultaniczno – Sekwencyjnej Nauce Czytania® → oraz dodatkowe propozycje ćwiczeń ogólnorozwojowych,

propozycje programowania języka polskiego, czyli wprowadzanie systemu językowego oraz gramatycznego poprzez metody aktywizujące,

komentarze i informacje, pomagające w zrozumieniu trudnych zagadnień, które zwracają uwagę na istotne kwestie merytoryczne i metodyczne,

zagadnienia matematyczne, które oparte są na praktycznym rozwijaniu języka matematycznego,

propozycje metod aktywizujących, w tym pedagogiki zabawy, sprawdzone i przepracowane z dziećmi uczącymi się poza granicami.

Przewodniki Metodyczne

Przewodniki metodyczne zapoznają nauczycieli z Programem Nauczania Języka Polskiego Dzieci Polonijnych SEN. Omawiają główne techniki i zasady pracy z dziećmi wielojęzycznymi i wielokulturowymi, które były dla autorek najważniejsze w trakcie tworzenia zarówno podręczników jak i scenariuszy. Przybliżają sytuację dwujęzyczności, mówią o specyfice szkoły polonijnej, opisują podręczniki, metodę wczesnej nauki czytania (Metodę Symultaniczno-Sekwencyjną®), programowanie języka, ćwiczenia funkcji poznawczych, techniki aktywizujące, ocenianie kształtujące, proponowane zasady zachowań komunikacyjnych między nauczycielem a uczniem.

Najważniejszą zawartością przewodników metodycznych są scenariusze zajęć. Przeprowadzają one nauczyciela krok po kroku przez każdy temat – pokazują, jakie materiały należy przygotować oraz szczegółowo opisują działania i zabawy proponowane w trakcie zajęć.

Oprócz scenariuszy zajęć, w przewodnikach umieszczone zostały tabele z rozkładem materiału, tabele wprowadzanych i utrwalanych sylab oraz tabela materiału programowania języka.

Eksperci

Jako szkoła również się uczymy! W doskonaleniu naszych nauczycieli pomagają nam uznani eksperci w dziedzinie metodologii nauczania, m.in.: profesor Jadwiga Cieszyńska-Rożek, dr Elżbieta Ławczys, Lucyna Bzowska czy Alina Godlewska. Dzięki ścisłej współpracy wybitnych ekspertek stworzyliśmy własne podręczniki „Uczę się czytać i piszę” oraz „Czytam i piszę”. Uczniowie Szkoły SEN czytają już w wieku 5 lat!

Nasi nauczyciele szkolą się nieustannie na szkoleniach zarówno organizowanych przez jednostki szkoleniowe w Polsce, jak i w Irlandii, podczas szkoleń, które organizujemy jako szkoła.

Kampania społeczna #KTOTYJESTEŚ

Kampania społeczna #KTOTYJESTEŚ realizowana jest przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, we współpracy m.in. z Senatem RP, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Polska Szkoła SEN jest pomysłodawcą i partnerem merytorycznym kampanii. Akcja ta skierowana jest do mieszkających poza granicami kraju osób polskiego pochodzenia i polega na promowaniu nauki języka polskiego wśród dzieci mających polskie korzenie. Mikołaj Falkowski /prezes Fundacji/ przypomniał, że kampania miała na celu „zachęcić rodaków, Polaków, którzy wyemigrowali z kraju, do zainteresowania się ofertą polskich placówek oświatowych, do poszerzania wiedzy, trwania przy języku polskim oraz do uczenia się polskiej kultury”. Podkreślił, że dotarła ona do ponad 3 mln użytkowników w Internecie, co stanowiło „o wiele szerszą grupę, niż początkowo zakładano”.

„To świetny pomysł, aby zachęcać młodych ludzi do nauki języka polskiego”
– powiedział marszałek Senatu, Stanisław Karczewski.

Szkolne publikacje

Możemy pochwalić się kilkoma własnymi publikacjami, które są wynikiem licznych projektów, najczęściej
współpracy z polskimi szkołami, w ramach tzw. wymian.

W murach naszej szkoły gościliśmy uczniów i nauczycieli z Krakowa i Płońska. Wraz z Prywatną Szkołą Salwator z Krakowa wzięliśmy udziału w programie „Rodzina Polonijna” organizowanego przez MEN, czego efektem są dwie publikacje: Kraków Podbija Irlandię i Dublin podbija Kraków.

Na lekcjach języka polskiego, pod czujnym okiem naszej polonistki Laury Barszczewicz, powstał tomik wierszy Senne mruczanki, czyli co zrobiłby kot, gdyby pan powrócił? zainspirowany poezją Wisławy Szymborskiej.

W naszym dorobku jest również komiks o Pawle Edmundzie Strzeleckim, który stworzyli uczniowie z Płońska przy współpracy kadry i uczniów naszej szkoły. Projektem zajęła się nasza historyczka, Joanna Prusak. Komiks wręczyliśmy Prezydentowi Irlandii Michaelowi D. Higginsowi, podczas otwarcia wystawy o tym sławnym Polaku.

Rezultatem pracy Marianny Brzozowskiej i polonistów naszej szkoły z uczniami było powstanie 3 publikacji: Kilka słów o przyjaźni, Wariacje Narodowo-Baśniowe oraz Powódź wyobraźni.

Teatr

“Słyszę i zapominam
Widzę i pamiętam
Robię i rozumiem”

Konfucjusz

W myśl tych sławnych słów Konfucjusza nasza szkoła stawia na naukę przez doświadczenie, działanie, aktywne uczestniczenie w różnorodnych projektach, takich jak, na przykład, spotkania z pisarzami. Wśród naszych gości znaleźli się m.in.: Michał Rusinek, Liliana Bardijewska, Łukasz Wierzbicki i wielu innych.

Wielokrotnie w ciągu 10 lat wystawialiśmy własne sztuki teatralne, których aktorami byli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Publiczność zawsze czynnie bierze udział, chłonąc nie tylko treść przedstawień, ale nabywając umiejętności słuchania, analizowania i obycia teatralnego.

Uroczystości szkolne

Okolicznościowe

Pasowanie pierwszoklasistów, to jedna z takich okazji, gdzie spotykamy się na uroczystości przyjęcia uczniów pierwszych klas do braci szkolnej.

Patriotyczne

Obchody 11 listopada są świętem szczególnie wyczekiwanym w naszej szkole, przygotowujemy je zawsze z wielkim pietyzmem, ucząc tym samym naszych uczniów szacunku i miłości do Ojczyzny

Święta i tradycja

Boże Narodzenie, Wielkanoc i związane z nimi polskie tradycje, są co roku obecne w okresie zimowym i wiosennym w naszej szkole. Zapraszamy do wspólnego świętowania uczniów, nauczycieli, gości.

Współpraca

Współpraca z instytucjami w Polsce, Irlandii i za granicą to bardzo ważna część działalności naszej szkoły. Współpracujemy mi. in. z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Senatem RP, Fundacją Edukacja dla Demokracji. Prowadzimy szkolenia, konferencje. Uczestniczymy w komisjach, ściśle współpracujemy zarówno z Ambasadą RP w Dublinie, jak i władzami Irlandii.

Podróże

Ponieważ podróże kształcą, jeździmy, odwiedzamy, słuchamy, doświadczamy, uczymy się. Zwiedziliśmy już: Belfast, Północną Irlandię, Giants Causway, Comblain-la-Tour, Donegal, Church Hill, Władysławowo, Athlone, Portumna, Toruń, Jastarnię, Juratę, Hel, Łomżę, Warszawę, Kraków, Miłakowo, Płońsk, Poznań, Gniezno, Budapeszt, Letterkenny, Biskupin, Zakopane, Zieleniec, Łotwę, Cesis, Rygę, Włochy, Wenecję, Weronę, Rathbeggan Lakes, Clara Lara, Belgię, Brukselę, Liege, Malbork, Lwów, Lullymore, Austrię, Bibione, Ostródę, Rzym, Chorwację, Armagh, Gdańsk, Ukrainę, Podhorce, Portaffery, Portlick, Olsztyn, Sopot, Gdynię, Glendalough, Neapol, Środę Wielkopolską, Słowenię, Wiedeń, Newgrange, Czechy, Arklow, Olesko, Złoczów, Olsztyn, Westerplatte!

Olimpiada

Polska Szkoła SEN jest dumnym organizatorem największej Polonijnej Olimpiady na świecie! Już od 9 lat do współzawodnictwa w konkurencjach naukowych, artystycznych i sportowych stawiają się w Dublinie szkoły z całej Irlandii. W latach 2011-2019 ogólna liczba uczestników wyniosła 12 tysięcy!

Uczniowie i dorośli walczą o tytuł mistrzowski w kategoriach:

artystycznych – taniec solo i grupowy, gra na instrumencie solo i grupowo, śpiew solo i grupowo, gimnastyka i akrobatyka, recytacja, grupy teatralne

naukowych – dyktando, konkurs literacki, konkurs poetycki, matematyka, geografia, historia,

sportowych – lekkoatletyka, turniej piłkarski, pływanie, zapasy.

Integracja polsko-irlandzka

Życie na emigracji to nieustanna integracja, zarówno ze środowiskiem polonijnym, jak i irlandzkim. Polska Szkoła SEN stara się pełnić funkcję mostu pomiędzy instytucjami irlandzkimi a Polakami mieszkającymi w Irlandii. 

Wynikiem czego zainicjowaliśmy szereg wydarzeń kulturalno-sportowych:
polsko-irlandzki festiwal literacki przygotowany w partnerstwie z organizacją Irish Literature.
Kick off – współpraca z Football Associacion of Ireland (FAI).
Festiwal Polska Éire – festiwal powstał we współpracy Ambasady Polski w Dublinie na czele z Charge d’Affair Piotrem Rakowskim, irlandzkim Ministerem Aodhán Ó Ríordáin i FAI.
Parada św. Patryka, dzięki współpracy z Festiwalem Św. Patryka, jako szkoła, bierzemy udział w największej paradzie w Dublinie już kilka lat z rzędu. Paradę rokrocznie ogląda na żywo ponad 600 tysięcy widzów.

Wydarzenia dla Polonii

Co roku, już 9 lat dokładnie, organizujemy Olimpiadę Szkół Polonijnych z Irlandii i Irlandii Północnej, na którą regularnie stawia się kilkanaście szkół. Do tej pory udział w Olimpiadzie wzięło dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dzień dziecka, czy Dzień Otwarty, organizowane co roku, to także okazja do spotkania się z środowiskiem polonijnym, do zaprezentowania naszych dokonań, a przede wszystkim zachęcenie do uczęszczania do polskiej szkoły i doskonalenia języka polskiego.

Dzieła charytatywne

POMAGANIE to praktyka w naszej szkole. Szeroko rozumiana działalność charytatywna, wolontariat, czy po prostu wspieranie różnych akcji i fundacji, to wartość na stałe wpisana w życie szkoły SEN.

Co roku w styczniu nasza szkoła zamienia się w sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego nie tylko świetnie się bawimy wraz z zaproszonymi gośćmi, ale przede wszystkim wspieramy szczytny cel Fundacji Jurka Owsiaka.

Zbieramy również pieniądze na hospicja, schroniska dla zwierząt, a nawet budowę studni w Ugandzie.

Uczymy naszych uczniów, że naprawdę warto pomagać.

KID

Uczniowie i dorośli walczą o tytuł mistrzowski w kategoriach:

Federacja powstała 14 stycznia 2017 i zrzesza obecnie 19 organizacji edukacyjnych. KID – powstał jako odpowiedź na głębokie potrzeby tej części środowiska edukacyjnego Irlandii i Irlandii Północnej, której głos nie był dotąd słyszany. Szkoły i organizacje zrzeszone w Polskiej Federacji Edukacyjnej Irlandii od wielu lat działają na Zielonej Wyspie odnosząc liczne sukcesy i realizując wielkie projekty edukacyjne, polskie i irlandzkie.

Bale

Niech żyje bal! Karnawał to bardzo gorący okres w naszej szkole. Estrada SEN zawsze staje na wysokości zadania i przygotowuje bale dla każdej klasy. Bale zawsze są tematyczne, każdy ma szansę zaprezentować swój kostium i wygrać tytuł najlepszego przebrania. Nie tylko uczniowie szaleją w karnawale w naszej szkole, dorośli również!

Szkoły

POLSKA SZKOŁA POLCA BELFAST
POLSKA SPOŁECZNA SZKOŁA w Carlow
Polska Szkoła Ene Due Rabe w Galway
Polska Szkoła w Dundalk
POLSKA SZKOŁA Z LETTERKENNY
Polska Szkoła „Fair Play” im. Jana Pawła II w Claremorris
Polska Szkoła IDEA w Athlone
Szkoła w Carlow K. Gurzajewskiej
Przedszkole w Carlow nr 1
Przedszkole w Carlow nr 2
POLSKA SZKOŁA SEN W DUBLIN

Organizacje

ZHP POZA GRANICAMI KRAJU Szczep Dublin
POLSCY ŻEGLARZE W IRLANDII
Celtic Tiger – Zapaśnicy
Akademia Pływania ISWIM
Hunters AC – Lekkoatletyka
Blue Magic FC – Polonijny Klub Piłki Nożnej
Euromed EVE
Polska Grupa Rekonstrukcyjna

Współpraca

SPK w dublinie,
SPK w Cavan,
SPK w Waterford,
SPK w Limerick,
SPK w Cork,
Polska Szkoła Weekendowa „Kleks” w Arklow

Nasza misja

Edukacja ma czynić ludzi lepszymi. Ma dawać szczęście, umiejętności i wiedzę potrzebną nie tylko w dzieciństwie, ale i w dorosłym życiu.

Edukacja ma pomóc odnaleźć uczniom i studentom odpowiedzi na ich własne pytania: Kim jestem? Dokąd idę? Jaki jest sens i cel mojego życia oraz bycia w grupie, ojczyźnie, w świecie?

Dzieci, młodzież i dorośli uczą się tylko wtedy, gdy ich to interesuje, ma zastosowanie i daje satysfakcję.

Nasza wizja

Proponowane przez Szkołę SEN i Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA metody aktywizujące i teatralizacja zajęć, pozwalają na utrzymanie uwagi uczniów w trakcie lekcji online, odciążenie rodziców i realizację zadań znanych w edukacji stacjonarnej, praktycznie w relacji jeden do jednego.

Polonijna Szkoła Online Klanzy i SEN ukazuje w zupełnie innym świetle zdalną edukację i edukację w ogóle, gdzie w centrum jest spotkanie uczniów i nauczycieli.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego TUTAJ