Historia: Polityka Zagraniczna II RP (klasa 7)

Organizatorzy:

Polska Szkoła SEN w Dublinie

Globalny Ośrodek Dydaktyczny