Historia: Rozbiory Polski, Konstytucja 3 Maja (klasa 6)

Organizatorzy:

Polska Szkoła SEN w Dublinie

Globalny Ośrodek Dydaktyczny