Geografia: Krajobraz Rolniczy Wyżyny Lubelskiej (klasa 4)

Organizatorzy:

Polska Szkoła SEN w Dublinie

Globalny Ośrodek Dydaktyczny