SKUTECZNA KOMUNIKACJA, CZYLI JAK W PROSTY SPOSÓB DOGADAĆ SIĘ Z UCZNIEM?

Organizator: Grupa Edukacyjna SEN