Webinaria Polonijnej Szkoły Online

Webinarium I

JAK POSTAWIĆ SZKOŁĘ ONLINE? - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Data: 1 wrzesień 2020

Prelegenci:  

Agnieszka Matys-Foley
Tomasz Bastkowski

Webinarium II

JAK WZMACNIAĆ MOTYWACJĘ WEWNĘTRZNĄ, CZYLI DLACZEGO KARY I NAGRODY NIE DZIAŁAJĄ?

Data: 3 wrzesień 2020

Prelegentka:  

Kinga Maciaszczyk

Webinarium III

ZESPÓŁ ASPERGERA – CHARAKTERYSTYKA ZABURZENIA ORAZ PODSTAWY DIAGNOZY I TERAPII

Data: 7 wrzesień 2020

Prelegentka:  

dr hab. prof. Marta Korendo

Webinarium IV

JAK ZBUDOWAĆ PRZEDSZKOLE I PO CO? PROGRAM MODELOWEGO PRZEDSZKOLA

Data: 9 wrzesień 2020

Prelegenci:  

Agnieszka Przybyciel-Koszorz
Katarzyna Gurzawska
Tomasz Bastkowski

Webinarium V

Data: 11 wrzesień 2020

Prelegentki:  

Lucyna Bzowska
Alina Godlewska

Webinarium VI

Data: 14 wrzesień 2020

Prelegentka:  

Agnieszka Matys

Webinarium VII

Data: 16 wrzesień 2020

Prelegentka:  

dr Katarzyna Sedivy-Mączka

Webinarium VIII

Data: 18 wrzesień 2020

Prelegentka:  

dr Katarzyna Sedivy-Mączka

Webinarium IX

Data: 22 wrzesień 2020

Prelegentka:  

Agnieszka Matys

Webinarium X

Data: 24 wrzesień 2020

Prelegentka:  

Kinga Maciaszczyk

Webinarium XI

Data: 25 wrzesień 2020

Prelegenci:  

Joanna Prusak
Tomasz Bastkowski

Webinarium XIII

Data: 30 wrzesień 2020

Prelegenci:  

dr Grzegorz Łeszczyński
Łukasz M. Pogoda

Webinarium XV

Data: 2 październik 2020

Prelegentka:  

dr hab. prof. Marta Korendo

Webinarium XVI

Data: 5 październik 2020

Prelegent:  

Tomasz Bastkowski

Webinarium XVII

Data: 7 październik 2020

Prelegentka:  

dr Katarzyna Sedivy- Mączka

Webinarium XVIII

Data: 9 październik 2020

Prelegenci:  

Dominik Merkun
Paweł Zieliński

Webinarium XIX

Data: 13 październik 2020

Prelegentki:  

Alina Godlewska
Aneta Zawacka-Uveges
Lucyna Bzowska

Webinarium XX

Data: 15 październik 2020

Prelegentka:  

Kinga Maciaszczyk

Webinarium XXII

Data: 21 październik 2020

Prelegentka:  

Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska Rożek

Webinarium XXIII

Data: 23 październik 2020

Prelegentka:  

Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska Rożek

Webinarium XXIV

Data: 27 październik 2020

Prelegentka:  

Marzena Panfil

Webinarium XXV

Data: 29 październik 2020

Prelegentka:  

Kinga Maciaszczyk

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

wtorek

03.11.

godz 1900
(czasu polskiego)

Joanna Prusak

Absolwentka Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Historia Sztuki, gdzie uzyskała tytuł magistra. Ukończony kurs pedagogiczny na tym samym wydziale uprawniający do nauczania historii, historii sztuki, plastyki oraz kultury.

Tomasz Bastkowski

Współzałożyciel Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli oraz wieloletni dyrektor i nauczyciel języka polskiego w Szkole Polonijnej SEN. Prezes Stowarzyszenia KID – organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne oraz inne podmioty działające dla Polonii w Irlandii.

czwartek

05.11.

godz 1900
(czasu polskiego)

Kinga Maciaszczyk

Magister filologii polskiej specjalność nauczycielska (Uniwersytet Szczeciński; pięcioletnie jednolite studia stacjonarne), magister psychologii specjalność psychologia społeczna (Uniwersytet Szczeciński; pięcioletnie jednolite studia stacjonarne), logopeda i terapeuta pedagogiczny (Uniwersytet Szczeciński; studia podyplomowe) oraz surdopedagog

Nasza misja

Edukacja ma czynić ludzi lepszymi. Ma dawać szczęście, umiejętności i wiedzę potrzebną nie tylko w dzieciństwie, ale i w dorosłym życiu.

Edukacja ma pomóc odnaleźć uczniom i studentom odpowiedzi na ich własne pytania: Kim jestem? Dokąd idę? Jaki jest sens i cel mojego życia oraz bycia w grupie, ojczyźnie, w świecie?

Dzieci, młodzież i dorośli uczą się tylko wtedy, gdy ich to interesuje, ma zastosowanie i daje satysfakcję.

Nasza wizja

Proponowane przez Szkołę SEN i Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA metody aktywizujące i teatralizacja zajęć, pozwalają na utrzymanie uwagi uczniów w trakcie lekcji online, odciążenie rodziców i realizację zadań znanych w edukacji stacjonarnej, praktycznie w relacji jeden do jednego.

Polonijna Szkoła Online Klanzy i SEN ukazuje w zupełnie innym świetle zdalną edukację i edukację w ogóle, gdzie w centrum jest spotkanie uczniów i nauczycieli.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego TUTAJ