SERIA SZKOLEŃ

POLONIJNA

SZKOŁA ON-LINE

CYKL 44 WEBINARIÓW

Wydarzenie współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Terminy:

Godzina: 

Czas trwania: 

1 września – 18 grudnia 2020

19:00 (czasu polskiego)

około 90 min

Organizatorzy:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA

Polska Szkoła SEN w Dublinie

Kontakt:

Marianna Brzozowska  +48 575 594 146
Tomasz Bastkowski    +353 87 952 54 62

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

piątek

02.10.

godz 1900
(czasu polskiego)

NEUROBIOLOGICZNA WIEDZA O PRZYCZYNACH DYSLEKSJI A PRAKTYKA DIAGNOSTYCZNA.

dr hab. prof. Marta Korendo

Jest filologiem polskim i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących oraz dwujęzycznych.

poniedziałek

05.10.

godz 1900
(czasu polskiego)

MODEL SZKOŁY POLONIJNEJ ŁĄCZĄCEJ NOWOCZESNĄ EDUKACJĘ, PRACĘ ZESPOŁOWĄ ORAZ EFEKTYWNY PROGRAM. PROMOCJA LOKALNA I GLOBALNA.

Tomasz Bastkowski

Współzałożyciel Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli oraz wieloletni dyrektor i nauczyciel języka polskiego w Szkole Polonijnej SEN. Prezes Stowarzyszenia KID – organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne oraz inne podmioty działające dla Polonii w Irlandii.

środa

07.10.

godz 1900
(czasu polskiego)

ĆWICZENIA POZNAWCZE WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA. CZĘŚĆ II

dr Katarzyna Sedivy- Mączka

Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, neurologopeda, pedagog specjalny; prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, zaburzeniami komunikacji językowej oraz zagrożonych dysleksją

piątek

09.10.

godz 19:30 
(czasu polskiego)

Z GEOMETRIĄ DOOKOŁA ŚWIATA, CZYLI LEKCJE MATEMATYKI Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS.

Dominik Merkun

Od 6 lat nauczyciel matematyki w Polskiej Szkole SEN w Dublinie. Absolwent kierunku Matematyka (ze specjalnością nauczycielską)

Paweł Zieliński

Student na uczelni University College Dublin na kierunku Matematyki Finansowo-Aktuarialnej.

Zapraszamy na webinaria inne niż wszystkie.
Prowadzone przez nauczycieli szkół polonijnych i ekspertów,
których specjalnie do tego celu wybraliśmy.

"Jako niezależny naukowiec zajmuję się tematem dwujęzyczności i dwukulturowości od 10 lat, prowadząc akcje informacyjne i edukacyjne wśród rodziców i nauczycieli polonijnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom tych środowisk, publikuję materiały popularno-naukowe w środowiskach społeczności internetowych, prowadząc szkolenia i webinary oraz grupy wsparcia dla rodziców i nauczycieli."
dr Elżbieta Ławczys
PRELEGENTka

NASZ CYKL SZKOLEŃ TO

1
PRELEGENTÓW
1
webinaria
1
godzin nauki

MÓWIĄ O NAS

"Z Polską Szkołą SEN w Irlandii łączy mnie wieloletnia, owocna współpraca. W marcu bieżącego roku z przyjemnością uczestniczyłam, wraz z polską diasporą z całego świata, w bezpłatnym szkoleniu on-line. Webinar dotyczył rozpoczęcia zdalnego nauczania w szkołach polonijnych. Miałam również zaszczyt uczestniczyć w zajęciach on-line dla uczniów (język polski prowadzony przez Panią Mariannę Brzozowską).

Do dziś jestem pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu, pracowitości oraz kreatywności dyrekcji i grona pedagogicznego Polskiej Szkoły SEN. Szkoła SEN, to wspólnota wyjątkowa. Udowodniła, że można skonsolidować polonijne środowisko edukacyjne także w trudnym czasie społeczno-ekonomicznych zmian."

dr Stella Strzemecka
uczestniczka szkolenia