SERIA SZKOLEŃ

POLONIJNA

SZKOŁA ON-LINE

CYKL 44 WEBINARIÓW

Wydarzenie współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Terminy:

Godzina: 

Czas trwania: 

1 września – 18 grudnia 2020

19:00 (czasu polskiego)

około 90 min

Organizatorzy:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA

Polska Szkoła SEN w Dublinie

Kontakt:

Marianna Brzozowska  +48 575 594 146
Tomasz Bastkowski    +353 87 952 54 62

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

wtorek

03.11.

godz 1900
(czasu polskiego)

Joanna Prusak

Absolwentka Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Historia Sztuki, gdzie uzyskała tytuł magistra. Ukończony kurs pedagogiczny na tym samym wydziale uprawniający do nauczania historii, historii sztuki, plastyki oraz kultury.

Tomasz Bastkowski

Współzałożyciel Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli oraz wieloletni dyrektor i nauczyciel języka polskiego w Szkole Polonijnej SEN. Prezes Stowarzyszenia KID – organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne oraz inne podmioty działające dla Polonii w Irlandii.

czwartek

05.11.

godz 1900
(czasu polskiego)

Kinga Maciaszczyk

Magister filologii polskiej specjalność nauczycielska (Uniwersytet Szczeciński; pięcioletnie jednolite studia stacjonarne), magister psychologii specjalność psychologia społeczna (Uniwersytet Szczeciński; pięcioletnie jednolite studia stacjonarne), logopeda i terapeuta pedagogiczny (Uniwersytet Szczeciński; studia podyplomowe) oraz surdopedagog

Zapraszamy na webinaria inne niż wszystkie.
Prowadzone przez nauczycieli szkół polonijnych i ekspertów,
których specjalnie do tego celu wybraliśmy.

"Jako niezależny naukowiec zajmuję się tematem dwujęzyczności i dwukulturowości od 10 lat, prowadząc akcje informacyjne i edukacyjne wśród rodziców i nauczycieli polonijnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom tych środowisk, publikuję materiały popularno-naukowe w środowiskach społeczności internetowych, prowadząc szkolenia i webinary oraz grupy wsparcia dla rodziców i nauczycieli."
dr Elżbieta Ławczys
PRELEGENTka

NASZ CYKL SZKOLEŃ TO

1
PRELEGENTÓW
1
webinaria
1
godzin nauki

MÓWIĄ O NAS

"Z Polską Szkołą SEN w Irlandii łączy mnie wieloletnia, owocna współpraca. W marcu bieżącego roku z przyjemnością uczestniczyłam, wraz z polską diasporą z całego świata, w bezpłatnym szkoleniu on-line. Webinar dotyczył rozpoczęcia zdalnego nauczania w szkołach polonijnych. Miałam również zaszczyt uczestniczyć w zajęciach on-line dla uczniów (język polski prowadzony przez Panią Mariannę Brzozowską).

Do dziś jestem pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu, pracowitości oraz kreatywności dyrekcji i grona pedagogicznego Polskiej Szkoły SEN. Szkoła SEN, to wspólnota wyjątkowa. Udowodniła, że można skonsolidować polonijne środowisko edukacyjne także w trudnym czasie społeczno-ekonomicznych zmian."

dr Stella Strzemecka
uczestniczka szkolenia