+48 575 594 146

Data wydarzenia:

Godzina: 

Czas trwania: 

15 października 2020

19:00 (czasu polskiego)

około 90 min

JAK POŁĄCZYĆ NAUCZANIE Z PERSPEKTYWĄ ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA?

Zapraszamy na kolejne z cyklu 44 webinarium, wchodzących w skład szkoleń Polonijnej Szkoły Online. Zapisz się już dzisiaj, aby uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu

Wydarzenie współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Organizatorzy:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA

Polska Szkoła SEN w Dublinie

Kontakt:

Marianna Brzozowska  +48 575 594 146
Tomasz Bastkowski    +353 87 952 54 62

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszego kolejnego webinarium z cyklu Polonijna Szkoła Online. Miłego oglądania!

NAgranie

materiały dodatkowe

AGENDA

JAK POŁĄCZYĆ NAUCZANIE Z PERSPEKTYWĄ ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA?

  • dowiesz się, jakie ważne zmiany następują w rozwoju psychospołecznym dziecka i nastolatka w okresie dzieciństwa i adolescencji,

  • odkryjesz, dlaczego czasem dorosłym trudno jest „dogadać się” z dzieckiem/uczniem,

  • zrozumiesz trudności, z jakimi boryka się dziecko i nastolatek,

  • poznasz sposoby, jak wykorzystać potencjał dziecka i nastolatka, by wspierać ich w rozwoju,

  • uświadomię Ci, jak ogromną i ważną rolę odgrywają w życiu dzieci i młodzieży dorośli.

PRELEGENTKA

Kinga Maciaszczyk


Magister filologii polskiej specjalność nauczycielska (Uniwersytet Szczeciński; pięcioletnie jednolite studia stacjonarne), magister psychologii specjalność psychologia społeczna (Uniwersytet Szczeciński; pięcioletnie jednolite studia stacjonarne), logopeda i terapeuta pedagogiczny (Uniwersytet Szczeciński; studia podyplomowe) oraz surdopedagog (ODN Gloker; kurs kwalifikacyjny). Konsultant Szkoła z TVP (klasa 4 SP). sycholog, trener, szkoleniowiec.

Prowadzi warsztaty z zakresu psychologii i procesu nauczania, doradca metodyczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ZCEMiP w Szczecinie, współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska jako trener ODN, prowadzący webinaria, kursy on-line, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli polonijnych.

W pracy dydaktycznej łączy wiedzę z zakresu psychologii z metodyką nauczania języka polskiego. Zafascynowana neurodydaktyką, neurokognitywistyką i psychologią pozytywną, nieustannie poszukuje inspirujących innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania języka polskiego i wspierania rozwoju psychofizycznego ucznia, podzielając zdanie Plutarcha, że Umysł nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, lecz ogniem, który należy rozniecić.