+48 575 594 146

Data wydarzenia:

Godzina: 

Czas trwania: 

29 październik 2020

19:00 (czasu polskiego)

około 90 min

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY, CZYLI SŁÓW KILKA O KOMPETENCJACH.

Zapraszamy na kolejne z cyklu 44 webinarium, wchodzących w skład szkoleń Polonijnej Szkoły Online. Zapisz się już dzisiaj, aby uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu

Wydarzenie współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Organizatorzy:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA

Polska Szkoła SEN w Dublinie

Kontakt:

Marianna Brzozowska  +48 575 594 146
Tomasz Bastkowski    +353 87 952 54 62

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszego kolejnego webinarium z cyklu Polonijna Szkoła Online. Miłego oglądania!

NAgranie

materiały dodatkowe

AGENDA

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY, CZYLI SŁÓW KILKA O KOMPETENCJACH.

  • dowiesz się, czym są kompetencje i jak się kształtują

  • poznasz sposoby na rozwijanie kompetencji

  • przekonasz się, dlaczego warto kształtować kompetencje

PRELEGENTKA

Kinga Maciaszczyk

Magister filologii polskiej- specjalność nauczycielska, magister psychologii- specjalność psychologia społeczna, logopeda i terapeuta pedagogiczny oraz surdopedagog. Konsultant Szkoła z TVP (klasa 4 SP). Psycholog, trener, szkoleniowiec. 

Prowadzi warsztaty z zakresu psychologii i procesu nauczania, doradca metodyczny w „Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli” ZCEMiP w Szczecinie, współpracuje z „Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska” jako trener ODN, prowadzący webinaria, kursy online, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli polonijnych. 

W pracy dydaktycznej łączy wiedzę z zakresu psychologii z metodyką nauczania języka polskiego. Zafascynowana neurodydaktyką, neurokognitywistyką i psychologią pozytywną, nieustannie poszukuje inspirujących innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania języka polskiego i wspierania rozwoju psychofizycznego ucznia, podzielając zdanie Plutarcha, że Umysł nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, lecz ogniem, który należy rozniecić.