+48 575 594 146

Data wydarzenia:

Godzina: 

Czas trwania: 

4 grudzień 2020

19:00 (czasu polskiego)

około 90 min

GORSET CZY SKRZYDŁA? ROLA DOŚWIADCZENIA MIGRACYJNEGO W ŻYCIU DZIECI I MŁODYCH DOROSŁYCH.

Zapraszamy na kolejne z cyklu 44 webinarium, wchodzących w skład szkoleń Polonijnej Szkoły Online. Zapisz się już dzisiaj, aby uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu

Wydarzenie współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Organizatorzy:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA

Polska Szkoła SEN w Dublinie

Kontakt:

Marianna Brzozowska  +48 575 594 146
Tomasz Bastkowski    +353 87 952 54 62

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszego kolejnego webinarium z cyklu Polonijna Szkoła Online. Miłego oglądania!

NAgranie

materiały dodatkowe

AGENDA

GORSET CZY SKRZYDŁA? ROLA DOŚWIADCZENIA MIGRACYJNEGO W ŻYCIU DZIECI I MŁODYCH DOROSŁYCH.

  • Poznasz perspektywę różnych generacji dzieci migrantów i młodych dorosłych oraz dowiesz się, co łączy ze sobą tak różne pokolenia!

  • Dzięki tajemniczemu współczynnikowi lepiej zrozumiesz siebie i swoich uczniów!

  • Otrzymasz pokaźną bibliografię z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki czy socjolingwistyki, dzięki której podniesiesz swój poziom wiedzy.

  • Porozmawiasz o emigracji, transnarodowości i powrotach.

  • Będzie naukowo, praktycznie i emocjonalnie!

PRELEGENTKA

dr Stella Strzemecka

Wykładowczyni i badaczka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne.

Jedna z ekspertek kampanii społecznej „Kto Ty Jesteś?” (2018 – aż do teraz), absolwentka Studium Pedagogicznego UJ (wiedza o społeczeństwie, 2016/2017), badaczka wizytująca Uniwersytetu w Oslo (2014, 2016).

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z migracjami rodzinnymi i politykami integracyjnymi, w tym szczególnie z migracjami dzieci. Eksploruje tematykę adaptacji, wielojęzyczności, wielokulturowości i tożsamości w ujęciu interdyscyplinarnym (m. in. socjologia, psychologia, pedagogika, socjolingwistyka, demografia) oraz wieloperspektywicznym (m. in. głos dzieci, rodzin, nauczycieli, pracowników socjalnych, decydentów politycznych).

W latach 2013-2016 prowadziła badania nad przebiegiem procesu adaptacji dzieci polskich imigrantów w Norwegii (rozprawa doktorska pt. „Uwarunkowania procesu adaptacji dzieci polskich imigrantów. Na przykładzie badań w Norwegii”).

Współpracuje z rodzinami migracyjnymi i szkołami polonijnymi na świecie oraz kadrą pedagogiczną w Polsce i za granicą. Wygłasza wykłady i prelekcje, prowadzi szkolenia i warsztaty. Angażuje się w rozmaite projekty naukowe i edukacyjne, związane z dziećmi-migrantami i kolejnymi pokoleniami urodzonymi na emigracji, starając się upowszechniać ich rezultaty na jak największą skalę.