Spójne, efektywne, nowatorskie nauczanie dzieci polonijnych. Zapoznanie z Programem Edukacyjnym SEN.

Organizator: Grupa Edukacyjna SEN