+48 575 594 146

Periodyk Nauczyciela Polonijnego

Naturalna dwujęzycznośćczyli o dwujęzycznym wychowaniu dzieci Krystyna Wróblewska-Pawlak Artykuł dotyczy wczesnej dwujęzyczności i przedstawia główne zagadnienia związane z wychowaniem dziecka dwujęzycznego (tzw. dwujęzyczność rodzinna)…

dr hab. Krystyna Wróblewska-Pawlak

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Instytucie Romanistyki UW.Zajmuje się problematyką dwujęzyczności, tożsamości i akulturacji w kontekście migracji.

Badania prowadzone między innymi w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie pokazały, że wiele dzieci w wieku przedszkolnym ma ogromne problemy nie tylko z funkcjami motorycznymi (szczególnie ze sprawnością manualną i narządów artykulacyjnych), ale i z opanowaniem gramatyki języka polskiego i słownictwa…

Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska

Psycholog, logopeda. Zainteresowania naukowe dotyczą autyzmu, dysleksji, dwu i wielojęzyczności, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

Kiedy myślimy o powrotach z emigracji, najczęściej kojarzą nam się one z powrotami do domu, do znajomego środowiska, kultury, języka. Ale czy tak rzeczywiście jest? Jak się okazuje – nie zawsze, szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży, czyli młodych osób, które spędziły często większą część swojego życia za granicą. To właśnie temu zagadnieniu poświęciłyśmy projekt (Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji.

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Profesorka psychologii kulturowej na UJ. Zajmuje się badaniami nad adaptacją migrantów w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia przygotowujące nauczycieli do pracy dziećmi z doświadczeniem migracyjnym

Dwujęzyczność nie jest jedynie pożądaną we współczesnym świecie znajomością większej ilości języków, jest trudnym, czasem niemożliwym procesem budowania wspólnoty językowej w sytuacji jej bolesnego braku. Bycie osobą bilingwalną oznacza zanurzenie w dwóch kulturach, w dwóch różnych oglądach świata. To zgoła odmienna sytuacja niż poznawanie języka obcego. Znajomość języków obcych jest zawsze wzbogacająca, bo „kto ma język ten ‘ma’ świat”. Jednakże u zarania kształtowania intelektu i osobowości człowieka, czyli w dzieciństwie posiadanie, wspólnego języka w domu rodzinnym jest koniecznym warunkiem prawidłowego rozwoju.

Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska

Psycholog, logopeda. Zainteresowania naukowe dotyczą autyzmu, dysleksji, dwu i wielojęzyczności, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.