+48 575 594 146

Nowości i aktualności

poniedziałek

22.11

godz 1900
(czasu polskiego)

Kinga Maciaszczyk

Magister filologii polskiej- specjalność nauczycielska, magister psychologii- specjalność psychologia społeczna, logopeda i terapeuta pedagogiczny oraz surdopedagog. rowadzi warsztaty z zakresu psychologii i procesu nauczania, dyrektor w „Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli” ZCEMiP w Szczecinie, współpracuje z „Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska” jako trener ODN, prowadzący webinaria, kursy online, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli polonijnych. 

środa

20.10

godz 1900
(czasu polskiego)

Kinga Maciaszczyk

Magister filologii polskiej- specjalność nauczycielska, magister psychologii- specjalność psychologia społeczna, logopeda i terapeuta pedagogiczny oraz surdopedagog. rowadzi warsztaty z zakresu psychologii i procesu nauczania, dyrektor w „Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli” ZCEMiP w Szczecinie, współpracuje z „Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska” jako trener ODN, prowadzący webinaria, kursy online, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli polonijnych. 

środa

29.09

godz 1900
(czasu polskiego)

Małgorzata Swędowska

Pedagożka, przyjaciółka dzieci i książek, wykłada na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trenerka i popularyzatorka literatury dziecięcej na licznych warsztatach dla nauczycieli, bibliotekarzy i rodziców. Autorka książek dla dzieci i publikacji dla nauczycieli, animatorka warsztatów literackich i spotkań z dziećmi. Prowadzi serię „Czytanie znienacka” pomagającą rodzicom wprowadzić swoje pociechy w świat literatury.

wtorek

15.06

godz 1900
(czasu polskiego)

Lucyna Bzowska

Certyfikowana Trenerka III stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Pedagog z bogatym doświadczeniem pracy w nauczaniu zintegrowanym. Posiada specjalistyczne kwalifikacje w zakresie projektowana, prowadzenia oraz opiniowania zajęć z obszaru edukacji i kultury oraz uprawnienia do superwizowania i opiniowania szkoleń.

dr Elżbieta Ławczys

Doktor językoznawstwa, logopeda, terapeuta szkoły krakowskiej, nauczyciel języka polskiego jako obcego. Zajmuje się tematem dwujęzyczności i wielojęzyczności. Ekspert w dziedzinie technik nauczania języka drugiego – m.in. programowania systemu języka i tworzenia dzienniczka wydarzeń. Autorka kilkudziesięciu pomocy i książek edukacyjnych do nauki czytania w języku polskim.

Alina Godlewska

Dyrektor merytoryczny Wydawnictwa Edukacyjnego SEN i Globalnego Ośrodka Dydaktycznego. Koordynatorka reformy programowej nauczania wczesnoszkolnego w Polskiej Szkole SEN w Dublinie opartej o kompatybilność systemów edukacyjnych, wczesną naukę czytania i metody aktywizujące. Współautorka Programu Nauczania SEN. Specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®.

Aneta Zawacka-Uveges.

Dyrektor nauczania zintegrowanego w Polskiej Szkole SEN w Dublinie oraz współautorka pakietów edukacyjnych, podręczników oraz autorskiego programu nauczania SEN – Szybkiego, Efektywnego, Nowatorskiego Nauczania Języka Polskiego Dzieci Polonijnych. Specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®.

poniedziałek

31.05

godz 1900
(czasu polskiego)

Małgorzata Swędowska

Pedagożka, przyjaciółka dzieci i książek, wykłada na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trenerka i popularyzatorka literatury dziecięcej na licznych warsztatach dla nauczycieli, bibliotekarzy i rodziców. Autorka książek dla dzieci i publikacji dla nauczycieli, animatorka warsztatów literackich i spotkań z dziećmi. Prowadzi serię „Czytanie znienacka” pomagającą rodzicom wprowadzić swoje pociechy w świat literatury.

poniedziałek

17.05.

godz 1900
(czasu polskiego)

Lucyna Bzowska

Certyfikowana Trenerka III stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Pedagog z bogatym doświadczeniem pracy w nauczaniu zintegrowanym. Posiada specjalistyczne kwalifikacje w zakresie projektowana, prowadzenia oraz opiniowania zajęć z obszaru edukacji i kultury oraz uprawnienia do superwizowania i opiniowania szkoleń.

dr Elżbieta Ławczys

Doktor językoznawstwa, logopeda, terapeuta szkoły krakowskiej, nauczyciel języka polskiego jako obcego. Zajmuje się tematem dwujęzyczności i wielojęzyczności. Ekspert w dziedzinie technik nauczania języka drugiego – m.in. programowania systemu języka i tworzenia dzienniczka wydarzeń. Autorka kilkudziesięciu pomocy i książek edukacyjnych do nauki czytania w języku polskim.

Alina Godlewska

Dyrektor merytoryczny Wydawnictwa Edukacyjnego SEN i Globalnego Ośrodka Dydaktycznego. Koordynatorka reformy programowej nauczania wczesnoszkolnego w Polskiej Szkole SEN w Dublinie opartej o kompatybilność systemów edukacyjnych, wczesną naukę czytania i metody aktywizujące. Współautorka Programu Nauczania SEN. Specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®.

Aneta Zawacka-Uveges.

Dyrektor nauczania zintegrowanego w Polskiej Szkole SEN w Dublinie oraz współautorka pakietów edukacyjnych, podręczników oraz autorskiego programu nauczania SEN – Szybkiego, Efektywnego, Nowatorskiego Nauczania Języka Polskiego Dzieci Polonijnych. Specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®.

poniedziałek

26.04.

godz 1900
(czasu polskiego)

WEBINARIUM: Misja "tożsamość" czyli Kameleon NEON™ w akcji.

dr Stella Strzemecka

Wykładowczyni i badaczka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne. Jedna z ekspertek kampanii społecznej „Kto Ty Jesteś?” (2018 – aż do teraz), absolwentka Studium Pedagogicznego UJ (wiedza o społeczeństwie, 2016/2017), badaczka wizytująca Uniwersytetu w Oslo (2014, 2016). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z migracjami rodzinnymi i politykami integracyjnymi, w tym szczególnie z migracjami dzieci.

poniedziałek

19.04.

godz 1900
(czasu polskiego)

Wiesława Mitulska

Nauczycielka klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej, specjalistka edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Od wielu lat pracuje z dziećmi bez ocen, podręczników i ćwiczeń według autorskiego programu Ruch, zabawa, nauka. Od pierwszej klasy pokazuje dzieciom, w jaki sposób nowoczesne technologie, programowanie i kodowanie mogą pomagać w pracy projektowej, w procesie uczenia się i rozwiązywania problemów.

poniedziałek

22.03.

godz 1900
(czasu polskiego)

poniedziałek

22.02.

godz 1900
(czasu polskiego)

Lucyna Bzowska

Certyfikowana Trenerka III stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Pedagog z bogatym doświadczeniem pracy w nauczaniu zintegrowanym. Posiada specjalistyczne kwalifikacje w zakresie projektowana, prowadzenia oraz opiniowania zajęć z obszaru edukacji i kultury oraz uprawnienia do superwizowania i opiniowania szkoleń.

dr Elżbieta Ławczys

Doktor językoznawstwa, logopeda, terapeuta szkoły krakowskiej, nauczyciel języka polskiego jako obcego. Zajmuje się tematem dwujęzyczności i wielojęzyczności. Ekspert w dziedzinie technik nauczania języka drugiego – m.in. programowania systemu języka i tworzenia dzienniczka wydarzeń. Autorka kilkudziesięciu pomocy i książek edukacyjnych do nauki czytania w języku polskim.

Alina Godlewska

Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej oraz managera klas 0-3. Koordynatorka reformy programowej nauczania wczesnoszkolnego w Polskiej Szkole SEN w Dublinie opartej o kompatybilność systemów edukacyjnych, wczesną naukę czytania i metody aktywizujące. Dyrektor Wydawnictwa SEN i współautorka pakietów edukacyjnych, podręczników oraz autorskiego programu nauczania SEN.

Aneta Zawacka-Uveges.

Dyrektor nauczania zintegrowanego w Polskiej Szkole SEN w Dublinie oraz współautorka pakietów edukacyjnych, podręczników oraz autorskiego programu nauczania SEN – Szybkiego, Efektywnego, Nowatorskiego Nauczania Języka Polskiego Dzieci Polonijnych. Specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®.

piątek

12.02.

poniedziałek

18.01.

godz 1900
(czasu polskiego)

Joanna Fabisiak

Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP III, V-IX obecnej kadencji. Metodyk nauczania języka polskiego jako obcego; wieloletni pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka programu metodycznego dla nauczycieli uczących języka polskiego za granicą na wszystkich poziomach szkolnictwa oraz licznych pomocy dydaktycznych.